سامانه نیما چیست و چگونه بازار ارز را سامان خواهد بخشید

مرکزی بهمن ماه سال گذشته با راه اندازی سامانه نیما ، مقدمات سامان بخشیدن به را فراهم کرد سامانهنیما در واقع مخفف عبارت یکپارچهمعاملات ی محسوب می شود و با هدف تسهیل تأمین و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان راه اندازی شده است سامانهیادشده بدین منظور طراحی شده تا متقاضیان خرید بتوانند درخواست خود را در یک ر یکپارچه در اختیار فروشندگان قرار دهند و فروشنده ای که تمایل به ارائهخدمات دارد، بتواند در ری سالم و رقابتی، پیشنهاد خریدار را پاسخ دهد سامانهنیما در واقع ری آنلاین برای خرید و فروش است بازرگانان می توانند با مراجعه به سامانهجامع تجارت، درخواست خود را برای تأمین ثبت سفارش های غیرثبت کنند پس از ثبت سفارش و با توجه به هماهنگی صورت گرفته بین مرکزی جمهوری ی و وزارت ، معدن و تجارت، این درخواست به صورت خودکار و برخط به سامانهنیما انتقال پیدا می کند و در نتیجه درخواست خرید بازرگانان توسط صرافی ها مشاهده می شود و در صرافی ها می توانند پیشنهاد خود را ارائه کنند سامانه نیما در واقع ری آنلاین برای خرید و فروش استبه صورت کلی فرایند تأمین مورد نیاز کالا و متقاضیان به دو روش صورت می پذیرد یکی از روش های مورد نظر از طریقاست که طی آن واردکننده ثبت سفارش را انجام می دهد و مرکزی از طریق پرتال ی، را تأمین می کند و از طریق روابط بین کارگزاری های و سایر ها، پرداخت ها به فروشندگان خارجی صورت می پذیرد شیوهدیگر، تأمین غیراست که در آن دخالت ندارد و صرافی ها به عنوان مهرهاصلی در تبادل ایفای نقش می کنند مرکزی روش غیربرای تأمین و انتقال را زایید هتحریم هایاعلام کرده است متقاضیان خرید به طریق غیرمی توانند با استفاده از سامانهنیما اقدام به ثبت درخواست کنند و سپس در صورت پیشنهاد از سوی صرافی ها برای ارائهخدمات، گزینه های موجود را مشاهده و از بین پیشنهادات ارائه شده، مورد مطلوب را انتخاب کنند سامانهنیما به عنوان حلقهمفقوده بین سامانهجامع تجارت و سامانهپنجرهواحد تجارت فرامرزی ایفای نقش می کند یکی دیگر از مزایای استفاده از سامانهنیما، دسترسی تجار به طیف گسترده ای از صرافی هایو تضامنی است و از این رو نیما می تواند رقابت سالمی بین صرافی های موجود در این ایجاد کند اهمیت سامانهنیما پس از یکسان سازی نرخ توسط از تاریخ ۲۱ فروردین سال جاری بیش از پیش افزایش پیدا کرده است بر اساس اعات ارائه شده توسط مرکزی، و صادرکنندگان کالا به ترتیب برای تأمین مورد نیاز برای ورود کالا پس از ثبت سفارش و همچنین فروش حاصل از صادرات کالا باید از سامانهنیما استفاده کنند سامانهنیما از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ کار خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده بود؛ اما این رسما از تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۷ شروع به کار کرد

مرکزی اعلام کرده است که در ی جدید و با بهره گیری از یکپارچه معاملات ی یا همان نیما، هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تأیید مرکزی در خصوص جنبه های ی آن قابل انجام نیست دکتر ولی الله سیف، رئیس مرکزی، اعلام کرده عدم تعیین تکلیف حساب سایه و آزاد بودن ضمنی آن، زمینه ساز خروج سایه در مقادیر بزرگ شده است خروج ی که در ازای آن هیچ کالا و خدمتی به عرضه نمی شود، یک عارضه و مخاطره بزرگ است همچنین باید به قاچاق گستردهکالا اشاره کرد که طی آن کالاهای غیر مجاز یا اقلام مجاز بدون پرداخت تعیین شده گمرکی و ضوابط وارد می شوند بنا بر اعات ولی الله سیف، سامانهنیما چهار گر اصلی دارد کالا و خدمات به عنوان متقاضیان صادرکنندگان کالا و خدمات شامل به عنوان صادرکنندهنفت به عنوان عرضه کننده واسطه گران شامل ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنندسیاستگذار که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنهآزادی نرخ، اولویت ها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می کندسامانهنیما سه ویژگی اصلی دارد؛ این سامانه داده ها و اعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای را فراهم می کند همچنین باید به فرایند تأمین منابع و تخصیص مصارف ی در یک ساختار یکپارچه اشاره کرد در نهایت سامانهنیما علاوه بر پوشش نیازمند های کلان مربوط به تجارت، قابلیت پوشش نیازهای م نظیر های مسافرتی، دانی و دانشجویی را هم دارا است بیشتر بخوانید بازدید دبیر شورای عالی فضای از دیتا سنتر ملی آسیاتک ثبت ٩٦٧ هزار دامنه به نام نمایندگان خواستار تشکیل کمیسیون ویژه فضای در شدند کسب و کارها و زمین جدید دیجی‌کالا تنها استارت برگزیده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان


سامانه نیما چیست و چگونه بازار ارز را سامان خواهد بخشید