مدیر سابق اپل: مایکروسافت می‌توانست از فاجعه ویندوزفون جلوگیری کند

مایکروس برای گرمازدگی چه بخوریم در حال طی قدم بعدی خود برای یکپارچه سازی پلتف است این قدم، عامل اندرومدا نام دارد و هدف آن تبدیل به پلتفی ماژولار است این پروژه، آینده را رقم خواهد زد ا بیش از سی سال از عمر می گذرد؛ در دنیای چنین قدمتی را باید با کلمه بی توصیف کرد به واسطههمین بی بودن،که امروزه از آن استفاده می کنیم، مملو از ویژگی ها و اجزایی است که بسیاری از دستگاه ها هیچ نیازی قرص سیتریزین به آن ها ندارند در دنیایی که هرروز انواع جدیدی از ابزارها خلق می شوند، آن قدر سالخورده و سنگین است که توان تطبیق به موقع خود با این ابزارهای نوین ندارد؛ برای مثال، می توان به های اشاره کرد مایکروس نیز از این مسئله بی اع نیست و در درون این شرکت تلاش هایی برای رفع این معضل در جریان است بنا بر ادعای زک بُدن از وب سایت سنترال، مایکروس در حال کار روی پروژه درمان سرماخوردگی با طب سنتی ای موسوم به عامل اندرومدا است این پروژه، ستون فقرات آینده و گامی بلند در تبدیل به عاملی یونیورسال واقعی خواهد بود به طور خلاصه، نام اندرومدا بهاشاره دارد که می تواند در پلتف های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد و با ک افزونه های ماژولار خود، ویژگی ها و تجربهکاربری متناسب با هر پلتف را ارائه کند به زبان ساده تر، هدف نهایی مایکروس افزایش انعطاف پذیری گرمازدگی کودکان است به گونه ای که بتوان بدون نیاز به داشتن انواع مختلف نظیر ۱۰ دسکت یا ۱۰ ، این عامل را در مجموعهمتنوعی از دستگاه ها نصب کرد بر همین اساس، در آینده خواهد توانست به تناسب دستگاه ها کوچک تر شود و فرایند ساخت عامل متناسب با هر دستگاه سریع تر از گذشته خواهد بود علاوه بر این، دیگر خبری از ویژگی های زائد و اضافه نخواهد بود مجموع این موارد، عملکرد روی قرص سیتریزین در بارداری دستگاه های کوچک تر و ضعیف تر را بهبود می بخشد مقاله های مرتبط جزئیات بیشتر از رابط کاربری در چه آینده ای در انتظار و فون است؟در حال حاضر، و پلتف یونیورسال تنها اجزای یونیورسال ۱۰ هستند باقی اجزای به پلتف های مشخصی تعلق دارند برای مثال های ویژه دسکت هستند و روی خبری از آن ها نیست به ک پروژهاندرومدا، مایکروس در تلاش است تا چنین اجزایی را که متعلق قرص سیتریزین خارجی به یک محصول خاص هستند، حذف و با تقسیم به قسمت های مختلف، آن را به یک پلتف ماژولار تمام عیار تبدیل کند در نتیجهماژولار شدن کلی ، نیازی به گونه های اختصاصی ۱۰، نظیر ۱۰ یا ۱۰ وجود نخواهد داشت

با ک پروژهاندرومدا، بدون نیاز به وجود گونهخاصی از ، می توان را متناسب با هر دستگاه پیکربندی و ایجاد کرد این مسئله انعطاف پذیری لازم را برای مایکروس و تولید کنندگان مصرف سیتریزین در دوران بارداری و حاملگی فراهم می کند تا متناسب با هر دستگاه، گونه ای از ۱۰ را با اانات و ویژگی های مورد نظرشان، در کمترین زمان و با بیشترین بهره وری ایجاد کنند این پروژه چه نتیجه ای خواهد داشت؟ ۱۰ که امروز با آن سروکار داریم، دارای چندین گونهمختلف است و در واقع یک عامل واحد نیست ۱۰ و ۱۰ دسکت دو گونهکاملا متفاوت از هستند در حال حاضر تنها اجزای مشترک بین این دو عامل و پلتف علائم گرمازدگی خفیف یونیورسال هستند؛ هرچند که این دو نسخه از یک عامل واحد نیستند پروژهاندرومدا با حذف انواع متفاوت، بنیانی واحد برای ساخت گونه های مختلف ارائه خواهد کرد در آینده، اگر قصد اجرای روی یک دارید، به جای استفاده از ۱۰ ، از ۱۰ با اجزای متناسب با یک استفاده خواهید کرد این پروژه گامی بعدی مایکروس در مسیر ماژولار شدن است؛ مسیری که طی کردن آن از چند سال گذشته قرص سیتریزین خواب آور است شروع شده است در حقیقت، ایدهپروژهاندرومدا تا حد زیادی مشابه ۱۰ ف است ۱۰ به صورت ه های جداگانه ارائه می شود و تولید کنندگان می توانند تصمیم بگیرند اجزای مختلفی نظیر ویژگی کانتینیوم را مورد استفاده قرار دهند یا خیر این مسئله انعطاف پذیری بیشتری برای تولید کنندگان به اغان می آورد؛ به ک پروژهاندرومدا، مایکروس این وضعیت را به تمامی پلتف ۱۰ تعمیم خواهد همه چیز درباره قرص سیتریزین و نحوه مصرف آن داد در حال حاضر اگر تولید کنندگان قصد استفاده از در محصولات خود داشته باشند، باید از میان انواعی از که توسط مایکروس ارائه شده است، یکی را انتخاب کنند این انواع شامل ۱۰ هوم، پرو، اس، ، و ۱۰ اینترنت اشیاء هستند همین مسئله یک عامل محدودکننده برای است پروژهاندرومدا، محدود بودن تولید کنندگان به این نوع از پیش تعریف شده را خاتمه خواهد داد و انعطاف مقدار و نحوه مصرف سیتریزین پذیری لازم را برای انتخاب ویژگی ها و کارکردهای مختلف فراهم می کند البته این مسئله به معنای ندید شدن ناگهانی انواع مختلف ۱۰ نظیر ۱۰ پرو یا انترپرایز نخواهد بود پروژهاندرومدا با هدف از بین بردن ویژگی های لازم برای رایانه های رومیزی یا کاهش تمرکز روی آن ها ایجاد نشده است؛ برعکس، این پروژه تمام اانات و کارکردهایی را که از یک رومیزی انتظار می رود فراهم عوارض جانبی  مصرف سیتریزین خواهد آورد بنا بر اعاتی که در اختیار وب سایت سنترال قرار گرفته است، در ابتدای معرفی عامل اندرومدا، تمرکز اولیه روی دستگاه های خواهد بود و این پروژه قرار است برای سال ۲۰ ۱۸ آماده شود اگر فونی در کار باشد، این به ۱۰ یا دسکت مجهز نخواهد بود؛ بلکه صرفا به ۱۰ با اجزای متناسب این دستگاه مجهز خواهد شد احتمال دارد اجرای های در این اان پذیر باشد و شاید پیشگیری از گرمازدگی در کودکان هم نباشد

تمام این ها به های مایکروس و دیگر تولید کنندگان گی دارد کاری که مایکروس با پروژهاندرومدا در حال انجام آن است، سرانجام اجازهورود به قرن بیست و یکم را خواهد داد؛ قرنی که در آن هرروز دستگاه هایی جدید با شکل، اندازه و مشخصات فنی متفاوتی در حال معرفی شدن هستند که امروزه از آن استفاده می کنیم، آن قدر بزرگ و سنگین است که نمی تواند روی هر دستگاهی گرمازدگی کودکان اجرا شود حتی سبک ترین انواع نمی توانند روی ابزارهایی نظیر های اجرا شوند؛ پروژهاندرومدا این شرایط را تغییر خواهد داد همان طور که پیش تر گفته شد، اولین تولیدات حاصل از پروژهاندرومدا روی دستگاه های ، نظیر های ، ها و های اجرا خواهند شد پس از آن، پای اندرومدا به دسکت و نیز باز خواهد شد پروژهاندرومدا، در کنار دیگر پروژه هایی نظیر ، گامی بزرگ در مسیر عوارض جانبی سیتریزین به صورت تخصصی  یکپارچه سازی خواهد بود پیش از این مایکروس به وسیله و های یونیورسال قدم های اولیه را برداشته بود؛ اندرومدا و نیز قدم های بعدی در همین مسیر هستند آیندهپرو ژهاندرومدا و رابط کاربری سنگ بنای آینده در دههآینده خواهند بود اندرومدا اان ورود به دستگاه های مدرن را فراهم خواهد آورد علاوه بر این، پروژهاندرومدا را مدرنیزه خواهد کرد تا بتوان از آن در انواع درمان سرماخوردگی با جوشانده جدیدی از دستگاه ها که در سال های آینده ظهور خواهند کرد نیز مورد استفاده قرار گیرد مایکروس به عاملی منعطف، تطبیق پذیر و سبک نیاز دارد که امروزه در اختیار ما قرار دارد فاقد این ویژگی ها است؛ اما پروژهاندرومدا، آن را به چنین ی تبدیل خواهد کرد اع داریم که ردموندی ها در حال آزمایش در شرکت خود هستند آیا مایکروس سال آینده دستگاهی ارائه خواهد کرد که قابلیت قیمت قرص سیتریزین های اندرومدا را به نمایش می گذارد؟ این سؤالی است که هنوز پاسخی برای آن نداریم مهم نیست شرکت های تولیدکننده چه دستگاهی تولید می کنند ، و حتی انواع جدیدی از دستگاه ها که هنوز به وجود نیامده اند ؛ درهرصورت پروژهاندرومدا وجود این دستگاه ها را اان پذیر می کند بد نیست بدانید عامل اندرومدا محصولی نیست که مستقیما به کاربران فروخته شود، اندرومدا پروژه برای گرمازدگی چه بخوریم ای داخلی است که به مایکروس و اجازه می دهد نسخه هایی از ایجاد کنند که تا اان تولید آن ها وجود نداشت در نهایت، باید به یاد داشته باشیم مایکروس می تواند در هر لحظه این پروژه را به تأخیر بیندازد یا حتی لغو کند!بیشتر بخوانید کنفرانس مایکروس در رکورد تعداد تماشاگر همزمان را شکست مایکروس به ک هوش‌ مصنوعی انتشار بروزرسانی را سرعت می‌بخشد کلاد اان اجرای پیشگیری از گرمازدگی در کودکان را در ‌های فراهم می‌کند احتمال هاری واتس و مایکروس برای توسعه یکیشن یونیورسال چگونه یکیشن های مایکروس استور را از راه دور نصب کنیم شکی وجود ندارد که فون یک پروژهشکست خورده محسوب می شود بر اساس گزارش ها، مایکروس در حال ایجاد یک تحول جدید پشت درهای ه است؛ اما در همین زمان، دیگران مشغول بررسی دلایل شکست پلتف ردموندی ها هستند یکی از این افراد، ژان پیشگیری از گرمازدگی لویی گسی، تحلیلگر ف و یکی از مدیران سابق است

وی اخیرا در سقالهوب سایت ماندی نوت نوشته است که مایکروس می توانست از فاجعهفون جلوگیری کند؛ اما ردموندی ها بدترین تصمیمات را در بدترین زمان من گرفتند درحالی که بسیاری، را عامل شکست فون می دانند، گسی توضیح می دهد که این فرهنگ مایکروس بود که تیر خلاص را به پیکر این عامل وارد کرد این اظهار نظر وی، اشاره قرص سیتریزین به جاه طلبی مایکروس در قرار دادن های شخصی در هستههمه چیز دارد که به طرز ناگواری بر موفقیت عاملآن ها تأثیر منفی گذاشت وی می گوید در حال که مایکروس به دستگاه های در حال ظهور، به چشم یک موضوع فرعی نگاه می کرد، و در حال تقویت های عامل بودند که ، عاملی که خود از نسل بود، فاصلهبسیار زیادی با آن ها داشت فاصله گرفتن مایکروس از بنیان تاریخ گذشته سی ای باعث آیا مصرف سیتریزین در بارداری خطرناک است بروز وقفه های زمان بر برای این شرکت شد در سال ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۲ به فون مدرن تبدیل شد که بسیار دیر بود مجوزها پشت در ردموندی ها به خط نشدند این پلتف در همان زمان در حال شکست خوردن بود فاجعهمقالهمرتبط از گذشته تا آیندهگسی در سال ۲۰۱۰، به عنوان مشاور به کمپانی پیوست یکی از پیشنهاداتی که وی در آن زمان به این سازندهفنلاندی ارائه داد، برکناری مدیرعامل روش های سنتی برای رفع گرمازدگی شرکت و جایگزینی سیمبین با بود اما استراتژی کاملا متفاوتی در پیش گرفت؛ استفان الوپ را به عنوان مدیرعامل برگزید و روی فون قمار بزرگی کرد الوپ سرانجام پس از آنکه مایکروس واحد سرویس ها و دستگاه های را در اختیار گرفت، به این شرکت بازگشت انتقالی که به نوبهخود منجر به قرار گرفتن در سراشیبی سقوط شد عاقبت، پیشنهاد تاریخ گذشتهگسی را پذیرفت و به رو آورد مصرف سیتریزین در دوران شیرهی و ا به سختی با عرضه های مجهز به عامل در حال ابی خود است در نهایت، مدیر سابق می گوید تقصیر شکست فون بر گردن شخص خاصی نیست؛ بلکه عامل آن ناتوانی مایکروس در فاصله گرفتن از تمرکز خود بر های شخصی و دیدگاه این شرکت به های به عنوان دستگاه هایی فرعی بود گسی می گوید برای یک زمان طولانی، ایمان و اعتقاد راسخ مایکروس، های شخصی را در مرکز جهان قرار داد [اما] زمانی قرص سیتریزین برای جوش که عصر های فرارسید، این شرکت در تبلیغات خود از صحبت دربارهدوران جدید پس از های شخصی امتناع کرد های و ها [از دید مایکروس] دستگاه هایی فرعی بودند وی می افزاید ما می توانیم انگشت اتهام را به سوی یک یا دو مدیر مایکروس نشانه بگیریم؛ اما این ما را از موضوع اصلی دور می کند فرهنگ مایکروس مسبب آن بود

فرهنگ خطرناک است و مخفیانه آگاهی و قوهادراک ما را پالایش تفاوت گرمازدگی و تب می کند و شکل می دهد فرهنگ ی است که اجازهابراز احساسات، فکر کردن، صحبت کردن و عمل کردن را صادر می کند صریح بگویم، شکست فون اجتناب پذیر بود؛ اما فرهنگ مایکروس اجازهجلوگیری از آن را نداد در حال حاضر، مایکروس با بازسازی واحد خود و فعالیت برای ایجاد یک تحول جدید در این زمینه که احتمالا سال آینده معرفی خواهد شد، مشغول کنترل خسارات است نظر شما چیست؟ پیشگیری از گرمازدگی آیا با صحبت های مدیر سابق موافق هستید؟بیشتر بخوانید کنفرانس مایکروس در رکورد تعداد تماشاگر همزمان را شکست پلاس ایکس تأییدیه بلوتوث دری کرد مایکروس به ک هوش‌ مصنوعی انتشار بروزرسانی را سرعت می‌بخشد احتمال هاری واتس و مایکروس برای توسعه یکیشن یونیورسال چگونه یکیشن های مایکروس استور را از راه دور نصب کنیم


مدیر سابق اپل: مایکروسافت می‌توانست از فاجعه ویندوزفون جلوگیری کند