ایده گوگل برای مهندسی اجتماعی و هدایت جریان‌های انسانی دنیا

خواص روغن کرچک با دانشی که در مورد کاربران خود دارد، یک کسب وکار چند میلیارد دلاری به راه انداخته است ا در تولید شده که نشان دهندهنگاه جاه طلبانهاین شرکت به استفاده از اعات کاربران در آینده است این ویدیو اواخر سال ۲۰۱۶ توسط نیک فاستر، رئیس طراحی در پیش تر با عنوان شناخته شده بود و یکی از پایه گذاران آزمایشگاه آیندهنزدیک خواص روغن زیتون برای معده ساخته شده است ویدیو که در به اشتراک گذاشته شد، آیندهروند جمع آوری داده را نشان می دهد؛ آینده ای که در آن، کاربران خود را به سمت اهدافشان سوق می دهد، دستگاه های سفارشی برای جمع آوری بیشتر داده تولید می کند و حتی رفتار جمعیت جهان برای حل مشکلات جهانی مثل فقر و بیماری را هدایت می کند سخن گوی دورد ویدیو این ارزش غذایی روغن شاهدانه گونه به پایگاه ورج گفت ما درک می کنیم چنین می تواند کمی خلاف وضعیت نال باشد؛ ولی هدف از ساخت آن همین امر بوده و چنین آزمایشی از سال ها پیش توسط تیم طراحی مطرح شده است تیم از تکنیکی به نام طراحی حدسی و نظری برای کشف ایده ها و مفاهیم ناخوشایند جهت برانگیختن بحث و گفت وگو استفاده می کند این ویدیو ارتباطی با هرگونه خواص روغن کرچک جریان یا محصولی در آینده ندارد تمامی داده های جمع آوری شده توسط دستگاه های شما اصحا دفتر کل به عنوان یک ه از اعاتی که می تواند به کاربران دیگر برای بهبود جامعه انتقال پیدا کند، معرفی و ارائه می شود ویدیوی یادشده که با عنوان دفترکل خودخواه منتشر شده، ۹ دقیقه است و با بررسی سابقه ای از وراژن شناسی لامارکی خواص روغن کرچک برای سلامتی و زیبایی شروع می شود وراژن شناسی انتقال مشخصه های اکتسابی در عمر یک ارگانیسم را نشان می دهد فاستر به عنوان راوی فیلم، تصدیق می کند که این نظریه از نظرشاید بی اعتبار باشد؛ ولی می تواند استعارهخوبی از داده های کاربران باشد عنوان خودخواه به کاررفته برای فیلم به خاطر تجلیل از کتاب ژن خودخواه سال ۱۹۷۶ ریچارد داوکینز خواص روغن کرچک - ۴۶ فایده روغن کرچک برای سلامتی و زیبایی است نحوهاستفاده ما از به طور مداوم، نحوهتکامل و ماهیت و هویت ما را نشان می دهد فاستر نام چنین مجموعه ای از داده های ما را دفترکل لجر می گذارد و معتقد است که می توان از آن برای اصلاح رفتارها بهره برد و آن ها را از شخصی به شخص دیگر منتقل کرد اصول طراحی متمرکز روی کاربر، برای چند دهه است که دنیای محاسبات را در قیمت روغن کنجد اختیار و سلطهخود دارد؛ اما اگر نحوهنگرش و دید ما نسبت به اشیاء و اوضاع متفاوت شود، چه اتفاقی می د؟ اگر بتوان به دفتر کل، اراده یا هدف بخشید چه می شود؟ اگر ما روی توسعهدفترکل تمرکز کنیم و منابع اعاتی بیشتر در اختیار آن قرار دهیم چه می شود؟ اگر ما خودمان را به جای مالک داده ها، تنها نگهابانان، حاملان موقت یا مزایای روغن کرچک مراقبان آن ها بدانیم چه اتفاقی می د؟طبق گفتهفاستر، دفترکل دستگاهی که ما از آن استفاده می کنیم داده هایی دورد اقدامات، تصمیمات، ترجیحات، حرکات و روابط ما می تواند مانند اعاتبه نسل بعد یا سایر کاربران انتقال داده شود از ؛ ایده ای برای برای هدفگذاری گستردهکاربران و هدایت کارهای روزمره آن ها به سمت هدفبخش خواص روغن شاهدانه برای مو میانی ویدیو دورد دفترکل، را نشان می دهد مفهومی توسط است که از کاربران می خواهد هدفی برای زندگی خود تعیین کنند در ادامه کاربران را برای رسیدن به هدف و از طریق آن ها هدایت می کند نمونه های زیادی در فیلم وجود دارند که های به عنوان یک سازمان را نشان می دهند؛ مثلا وقتی شما می خواهید از اوبر یک درخواست کنید، خواص روغن شاهدانه برای پوست گزینه های دوستدار محیط زیست را به شما پیشنهاد می کند؛ یا شما را به سمت خریدن محصولات پروش یه محلی هدایت می کند نمونه ای از که انتخابی را در یک فروشگاه های مواد غذایی به کاربر پیشنهاد می کند که بهترین گزینه برای رسیدن به هدف او استالبته برای کاربردپذیری باید به مقادیر زیادی از اعات و تصمیمات کاربر دسترسی خواص روغن کرچک برای سلامتی و زیبایی داشته باشد مسائل مربوط به حریم خصوصی یا اثرات منفی خارجی و تبلیغاتی اصلا در ویدیو ذکر نشده اند

تقاضای همیشگی دفترکل برای گرفتن اعات بیشتر، شاید بدترین جنبهکار باشد فاستر در ویدیو آینده ای را به تصویر می کشد که مفهوم دفترکل بیشتر از میزان ف خوشایند است و پیشنهادات نه تنها از طرف کاربر، بلکه از طرف دفترکل ترکیبات شیمیایی روغن شاهدانه هم ارائه می شوند اینجا جایی است که دفترکل به طور فعال به دنبال پر کردن شکاف ها در مورد دانش خود از افراد است و حتی محصولاتی را برای برداشت داده انتخاب می کند که فکر می کند برای کاربر مناسب باشند مثال ذکرشده در ویدیو دورد مقیاس یک حمام است؛ چون دفترکل هنوز نمی داند وزن کاربر چقدر است و اندازهمتناسب حمام نسبت نحوه مصرف روغن شاهدانه به وزن کاربر باید چقدر باشد سپس ویدیو پا را فراتر از زمان می گذارد و آینده ای علمی -تخیلی را نشان می دهد که دفترکل به اندازی باهوش شده است که طرح های خود را به حالت سه بعدی ارائه می دهد به خانه خوش آمدی، دیو، من برای تو یک مقیاس ساخته ام یک گره پردازش ابری که اعات کاربر را تحلیل می کند و در صورت نبودن داده های درمان صرع با شاهندانه مورد نیاز، مثلا وزن، آن را به کاربر اع می دهد بینش فاستر دورد دفترکل از این ها هم فراتر می رود او ابزاری برای بهبود خویشتن شخص متصور می شود می تواند شکاف های دانش خود را پر کند و مدل رفتار انسانی خودش را تصحیح کند نه تنها رفتار انسانی که یک فرد خاص ارائه می دهد، بلکه رفتار انسانی تمام افراد دنیا و نژاد انسان خواص روغن کرچک فاستر می گوید با فکر کردن دورد اعات کاربران به عنوان اعاتی که بین چندین نسل دست به دست شده است، می تواند کاری کند که کاربران از رفتارها و تصمیمات نسل گذشته خود سود ببرند فاستر الگویی را متصور می شود که با توجه به رفتارهای انسانی به دست آمده است و الگوهای رفتاری را مانند ژنوم انسان، ترتیب بندی می کند و روز خواص روغن کرچک به روز پیش بینی های دقیقی در مورد تصمیمات و رفتارهای آینده آن ها ارائه می دهد وی در ادامه چنین نتیجه می گیرد با گسترش جمع آوری داده ها و مقایسهآن ها، درک مسائل پیچیده ای مثل افسردگی، سلامتی، و فقر هم اان پذیر خواهد شد ایده اصلی پشت هر دفترکل این است که تا هر اندازه که می تواند داده جمع آوری کند؛ با این امید عوارض روغن کرچک که بلاخره بتواند دورد مشکلات جهانی به یک بینش و راه حل جامع برسدشغل فاستر در که به عنوان کارگاه های نسل فردای قلمداد می شود ی طرح اهداف آینده نگرانه آن است مفهوم دفترکل علاوه بر بینش های علمی -تخیلی، با نگرش ها درخصوص محصولات ف هم راستا است فوتوز درحال حاضر با فرض اینکه نگرش شما در مورد نقاط برجستهزندگی چگونه از روغن کنجد استفاده کنیم را می شناسد، تمامی آلبوم ها را براساس تفاسیر از شما ارائه می دهد مپس و دستیار هم براساس اعاتی که دورد ان ها و عادات معمول افراد دارند، پیشنهاداتشان به آن ها ارائه می دهند گرایش تمامی چنین خدماتی به سمت به دست آوردن اعات بیشتر از شما از جانب است حتی نحوهنگارش افراد در جیمیل هم به نوعی خودکار شده است مقالهمرتبط آیا روغن زیتون پوست را تیره میکند تمام اعاتی که در اینترنت از ما جمع آوری می شوددر این زمان و وقتی که اصول جدید و وارد مرزهای جدیدی از زندگی عموم می شوند، هم گاهی از اصول اخلاقی جدید درخصوص محصولاتش غافل می شود؛ مثلا در مورد صوتی دوپلکس به ک که صدای افراد را به طور کاملا طبیعی تقلید می کرد، هیاهویی به پا شد به طوری که قول داد خودش کار شناسایی نحوه مصرف شاهدانه افراد از طریق صدایشان را برعهده بگیرد و در آینده ای نزدیک چنین مشکلی نیز برطرف شود

مثلا در کاربر، خودش می توانست برای رزرو قرار ملاقات یا گرفتن وقت در آرایشگاه اقدام کند دفترکل خودخواه، را در محور اصلی حل کردن مشکلات حل نشدنی دنیا قرار خواهد داد و با استفاده از تمامی اعات ریز و درشت کاربران، رفتار کلی جمعیت خواص روغن کرچک جهان و جامعهجهانی را به سوی حل مشکلات هدایت خواهد کرد البته گفتنی است که چنین آینده ای تنها در قالب یک ایده و آن هم داخل شرکت مطرح شده و تنها توسط یکی از مدیران اجرایی تأثیرگذار کلید خورده است ولی مشخصا چنین طرح هایی نشان می دهند که در شرکت های بزرگی مثل چه خبر است؛ شرکتی که در حال حاضر بزرگ ترین جمع آوری خوردن روغن زیتون ناشتا کننده اعات شخصی افراد محسوب می شود بیشتر بخوانید پروژه تنها هاری در زمینهنبوده است معرفی استارت‌هایی با هدف ساخت مجدد اینترنت مایکروس بعد از تصاحب گیت‌هاب، قصد خرید استارت بن‌سای را دارد قادر به پیش‌بینی زمان مرگ بیمار است ماشین بدون ک انسان موفق به حل عب روبیک شد


ایده گوگل برای مهندسی اجتماعی و هدایت جریان‌های انسانی دنیا